počet produktů: 0
cena: 0 CZK
počítadlo přístupů
online: 1
dnes: 20
týden: 38
celkem: 176033

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu eshop.kultivator.cz

1.   Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.kultivator.cz a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu eshop.kultivator.cz je firma:

STAUFČÍK, s.r.o. 
č. ev. 112
687 09  Boršice  
Česká republika
  IČ:     26277859
DIČ: CZ26277859
Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 41229.
Kontakt: 
telefon: +420 608 115 239 
email: staufcik@uh.cz 

Výše uvedená adresa je adresou fakturační i doručovací. 

2.   Objednávka, kupní smlouva

 1. Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu eshop.kultivator.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.
 3. Elektronicky podaná objednávka je platná pouze tehdy, obsahuje-li všechny požadované údaje.
 4. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

3.   Dodací podmínky, přeprava

 1. Místem dodání zboží je adresa kupujícího a to ta, kterou uvedl ve své elektronické objednávce. Tato adresa musí být v České republice. Podmínky dodání do jiných států jsou řešeny individuální dohodou.
 2. Vzhledem k povaze zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu eshop.kultivator.cz je u většiny zboží nutné individuální posouzení možností přepravy. Důvodem jsou nestandardní rozměry a vyšší hmotnost některých výrobků, nutnost paletizace u některých kombinací dodávaného zboží, nutnost osobního předání a podobně. Na tyto skutečnostech bude zákazník předem upozorněn a podmínky obchodu jsou následně ze strany prodávajícího potvrzeny emailem.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 4. Zboží je přepravováno, nebo předáváno některým z těchto způsobů:  
 • Česká pošta: zásilky menších rozměrů, zejména náhradní díly.
 • Sběrná služba FOFR: balíky do 50 kg, zásilky větších rozměrů balené v bednách či na paletách, kultivátory.
 • Firemní vozidlo: malotraktory..
 • Osobní odběr na firmě STAUFČÍK, s.r.o.: dle dohody prodávajícího a kupujícího.  

4.   Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Podle odst. 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se k tomuto kroku rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek opotřebení a používání, v nepoškozeném původním obalu poslat zpět. Odeslání zboží kupujícím musí proběhnout ve výše uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží a zhodnocení jeho stavu prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku. Vrácení částky proběhne předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku související s poplatky spojenými s odesláním zboží.

5.   Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu cen

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení elektronické objednávky podané kupujícím a to v případě nedostupnosti požadovaného zboží.  Prodávající si vyhrazuje také právo na změnu cen a to bez předchozího upozornění v případě, že si to vyžádají vstupní kalkulace. V případě změny ceny zboží oproti údaji v internetovém obchodu v čase objednávky, uvědomí o této skutečnosti prodávající kupujícího. Následný prodej bude uskutečněn na základě vzájemné dohody.  

6.   Reklamace, reklamační řád

Vznikne-li na straně kupujícího důvod k reklamaci zakoupeného zboží, může kupující uplatnit tuto reklamaci emailem odeslaným na emailovou adresu eshop@kultivator.cz . Součástí takto podané reklamace musí být: 

 • jméno kupujícího, jeho plnou adresu, kontaktní email (má-li jej zákazník k dispozici) a telefon, 
 • datum a číslo dokladu prokazujícího zakoupení reklamovaného zboží,
 • popis závady (při jaké činnosti se závada projevila a jak se projevuje), 
 • návrh na řešení vzniklé situace.  

Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady a na práci spojenou s jejich odstraněním. Jako záruku nelze uplatňovat jakékoliv vedlejší náklady, jako jsou poplatky spojené s přepravou reklamovaného zboží, ztrátu zisku způsobenou neschopností zboží používat, škody způsobené neodborným zacházením se zbožím a vnějšími vlivy a podobné případy.
Místem pro uplatnění a provádění servisu a oprav a to jak záručních, tak pozáručních pro zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu eshop.kultivator.cz je provozovna provozovatele internetového obchodu - firmy STAUFČÍK, s.r.o. v Boršicích (687 09, okres Uherské Hradiště). 
Detailní záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu dodaném spolu se  zakoupeným zbožím.  

Záruka se nevztahuje na poškození obalu zboží. Shledáte-li při přebírání zboží od dopravce známky poškození dodaného zboží, nebo jeho obalu, je nutné sepsat s dopravcem záznam o tomto poškození. 

7.   Elektronická evidence tržeb 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8.   Ochrana osobních dat

 • Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů a to pro zajištění administrativy spojené se zpracováním objednávky.

9.   Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující bez výhrad souhlasí s cenou zboží, podmínkami jeho dodání a s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky.

Prodávající a kupující se ve shodě se zněním § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.  

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 27. února 2017.